De diëtist

Wat fijn dat je voor de diëtist kiest! Een diëtist is gespecialiseerd in voeding bij gezondheid en ziekte.

Diëtist word je niet zo maar. Zo heb ik de opleiding Voeding & Diëtetiek gedaan. Een 4-jarige HBO opleiding.
Ons beroep valt onder de wet BIG. Dit betekent een beschermde titelnaam & eisen aan de kwaliteit beroepsuitoefening.
Hamilton Health Diëtist is ook ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit houdt in dat ik nascholing moet volgen, stagiaires moet begeleiden, naar congressen moet gaan en intervisie moet organiseren met collega’s. Het kwaliteitsregister houdt op deze manier in de gaten of ik over actuele kennis en ervaring beschik.

Als diëtist leer je niet alleen hoe je advies kan geven over een gezonde eet- en leefstijl maar ook over voeding bij medische aandoeningen!
De diëtist mag als enige officieel, mensen begeleiden en adviseren over hun voeding bij ziekte. Denk hierbij aan voeding bij reuma, fibromyalgie, maag-darm- leverziekte, allergieën, eetstoornissen, nierziekte, hartfalen, COPD, psychofarmaca, brandwonden, chirurgie, infectieziekte, neurologische aandoeningen, oncologie, diabetes mellitus, hoge cholesterol, traag werkende schildklier, ondervoeding, overgewicht, sport en zwangerschap(swens).

De diëtist. Specialist in voeding!

Meer weten?

06 533 45 733
info@hamiltonhealth.nl